İçme Suyu

Dezenfeksiyon

Dezenfeksiyon & Oksidasyon uygulaması birkaç amaç için yapılmaktadır :1-Hamsu kaynağında  (kuyu suyu, yüzey suyu vb) bulunması muhtemel organik maddeler, bakteri vb. giderilmesi için,2-Hamsuda bul...

Ön Çöktürme

Ön çöktürme üniteleri su içerisinde bulunan askıdaki katı madde ve bulanıklığın giderilmesi için uygulanmaktadır. Özellikle dere, göl gibi mevsimsel olarak değişkenlik gösteren yüzeysel suların ileri...

Koagülasyon

Su içerisinde bulunan katı partiküller, metaller ve bulanıklığın giderilmesinde reaksiyonu haızlandırıcı koagülant maddeler dozlanmaktadır. Kullanılacak maddeler ve dozajları jar testi ile belirlenere...

Flokülasyon

Filtrasyon

Son Klorlama

Tortu Filtrasyon

Aktif Karbon Demir

Mangan Arıtımı

Ultrafiltrasyon

Nano Filtrasyon

Reverse Osmosis

Kuyu Suyu Arıtımı

Deniz Suyu Arıtımı